អតិថិជន

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់អតិថិជន

  • ប្រសិនបើអតិថិជនមិនទាន់ស្គាល់អ្នកតំណាងផ្នែកលក់ សូម្បីតែម្នាក់ទេ អតិថិជនអាចបញ្ជាទិញទំនិញក្នុងតម្លៃ លក់រាយបានលើប្រព័ន្ធ។ ពេលបញ្ជាទិញរួច ប្រព័ន្ធនឹង ធ្វើការតភ្ជាប់នឹង Line ID របស់អតិថិជន ដើម្បីបង្កើត លេខសម្ងាត់ និងព័ត៌មានលម្អិតរបស់អតិថិជនលើ គេហទំព័រ។
  • អតិថិជនអាចចូលមើលបានលើគេហទំព័រ onecommerce.info / (លេខសម្ងាត់របស់អតិថិជន)។
  • ដាក់ Line ID របស់អតិថិជន ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលប្រើ។
ទាញយកសៀវភៅណែនាំសម្រាប់អតិថិជន

សូមបំពេញអាសយដ្ឋានទទួលទំនិញរបស់អ្នក ដោយមិនចាំបាច់ដាក់លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងលេខគណនីធនាគារ
ត្រូវការសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន (Customer Service) របស់យើងខ្ញុំ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំដែលមានចំពោះអតិថិជន

  • ករណីអតិថិជនមានចម្ងល់ អាចអធិប្បាយអំពីទំនិញ / សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនឱ្យយល់បានយ៉ាងច្បាស់។
  • មានការណែនាំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការចូលជា សមាជិកភាព ឬការបញ្ជាទិញទំនិញលើប្រព័ន្ធ។
  • ជួយសម្រួលដល់ការតាមដានទំនិញ។
  • ការបញ្ចុះតម្លៃ និងប្រូម៉ូសិនទំនិញ។

” ចាប់ផ្ដើមពីធ្វើជាអតិថិជន ប៉ុន្តែចង់រកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម ធ្វើងាយណាស់ គ្រាន់តែអ្នកដាក់ពាក្យធ្វើការជាអ្នកតំណាងផ្នែកលក់ជាមួយយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដើម្បីសាកសួរពីព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម

សូមអ្នកបើកចិត្ត រៀនទទួលយកថាទំនិញគុណភាពល្អ មិនមែនមានដាក់លក់នៅតែក្នុងផ្សារទំនើបធំៗប៉ុណ្ណោះ។