មានផ្ដល់សេវាលេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់

ONECOMMERCE

ប្រកបអាជីវកម្មបែប Drop – shipping ត្រូវបានបង្កើតឡើងនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយ ដែលជួយបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អ និងងាយស្រួល មិនថាជាការសម្រួលដល់ការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអតិថិជន អ្នកតំណាងផ្នែកលក់ បុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារ អ្នកផលិតទំនិញ ដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបញ្ចេញទំនិញពីអាជីវកម្មបែបចាស់ (Traditional Distribution Channel)។ លើសពីនេះ ការបន្ថែមដោយការធ្វើទីផ្សារអនឡាញ(Online Distribution Channel) បង្កើតក្រុមអតិថិជនថ្មីមានកាន់តែច្រើន ថែមទាំងកកើតជាប្រាក់ចំណូលដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា ដោយសំដៅទៅលើការគ្រប់គ្រងការចំណាយលើគ្រប់វិស័យយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព។

ទំនិញប្រកបដោយគុណភាព

ទំនិញទាំងអស់ សុទ្ធសឹងតែមានគុណភាពស្ដង់ដា ជឿទុកចិត្តបាន

Onecommerce មានប្រព័ន្ធជ្រើសរើសយ៉ាងតឹងរឹងលើគុណភាពរបស់ទំនិញ សម្រាប់ដាក់លក់ទំនិញលើប្រព័ន្ធ។ ដើម្បីឱ្យ
អ្នកបរិភោគទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ពិតប្រាកដ យើងខ្ញុំនឹង ជ្រើសរើសទំនិញដែលប្រកបដោយគុណភាពល្អបំផុត ដូច្នោះហើយ អ្នកអាចជឿទុកចិត្តលើទំនិញរបស់យើងខ្ញុំបាន។

មិនបានបាត់បង់អស់លុយច្រើន

មិនចាំបាច់ដាក់លុយចូលវិនិយោគ គ្មានថ្លៃសេវាសមាជិកភាព

One commerce មិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីយកអ្នកតំណាងផ្នែកលក់ធ្វើជារកប្រាក់ចំណេញពីការលក់ទំនិញ និងបោះចោលបញ្ហាក្នុងការបញ្ចេញទំនិញឱ្យដោះស្រាយទាំងអស់ទេ។ ប៉ុន្តែសំដៅទៅលើការគ្រប់គ្រងការចំណាយលើទំនិញ ការបែងចែកប្រាក់ចំណេញបានមកពីការលក់ទំនិញ ដើម្បីឱ្យអ្នកទាំងអស់សម្រចបាននូវគោលដៅប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

មិនចាំបាច់មកផ្ញើទំនិញដោយខ្លួនឯង

អស់បញ្ហាមានប្រអប់ទំនិញពេញផ្ទះ

អ្នកតំណាងផ្នែកលក់ មានតួនាទីបង្ហាញនូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការលក់ ស្វែងរកអតិថិជនគោលដៅឱ្យឃើញច្បាស់ពិតប្រាកដ ចេះបិទការលក់បានជោគជ័យ។ តួនាទីក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំ នឹងដំណើរការនៃការដឹកទំនិញដល់គោលដៅ និងជួយសម្រួលការងារផ្សេងៗឱ្យទទួលបានភាពជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច។

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពីអ្នកតំណាងផ្នែកលក់ ដែលមិនអាចរកបានពីកន្លែងដទៃទេ

សាកសួរពីតម្លៃពិសេសរបស់អ្នកតំណាងផ្នែកលក់ សូមចុចទីនេះ