เจ้าของสินค้า หรือ ผู้ผลิต

สินค้าประเภทไหนที่เราจะเลือกเข้าระบบ

 • สินค้า และ บริการ เพื่อการ อุปโภค บริโภค สินเปลือง ใช้แล้วหมดไป หรือ ใช้ไปจนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน
 • License, Serial Number ค่าเช่า บริการต่อเนื่องรายเดือน หรือ คอร์สเรียน อบรมในรูปแบบจ่ายก่อน ใช้ทีหลัง

1 ชนิดสินค้า 1 SKU เท่านั้น ไม่รับสินค้าซ้ำกันเข้าระบบ

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับเจ้าของสินค้า

กฎในการเลือกสินค้า / บริการ

 • ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
 • สินค้าและบริการมีคุณภาพ มีการรับรองโดยเข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • เอกสารราชการ การตรวจประเมินมาตรฐาน
  • ผลิตหรือให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ โดยมีหลักฐานรับรอง
 • คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเข้าระบบ (มีการตั้งคณะกรรมการระหว่าง เจ้าของ ตัวแทน และตัวแทนผู้ผลิต)

หากไม่ตรงหลักเกณฑ์ หรือ ทำผิดหลักเกณฑ์พิจารณาให้ถอดออกจากการขายใน SKU นั้นๆ

การให้ผู้ผลิตพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

 • พิสูจน์ได้ว่าโกง ไม่ส่งของ (บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายคืนเงินกลับให้ตัวแทน)
 • ถูกฟ้องล้มละลาย
 • ถูกดำเนินคดีอาญา

ความรับผิดชอบของเราต่อผู้ผลิต

 • อำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อ
 • กระจายสินค้าช่วยผู้ผลิตไปยังตัวแทนต่างๆ
 • อำนวยความสะดวกการโอนเงินค่าสินค้า + ค่าส่ง
 • นำส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

” แค่ผลิตสินค้าดีๆ ก็เหนื่อยแล้ว ช่องทางเดิมที่ทำก็ต้องดูแล
เพิ่ม One Commerce ไว้อีกทางก็ไม่เสียหาย

สมัครเป็นเจ้าของสินค้ากับเราวันนี้

เพิ่มโอกาสในการขาย ขายกลุ่มลูกค้าไปยังตลาดใหม่