ความเป็นมา และ วิสัยทัศน์

เกี่ยวกับบริษัท

วันคอมเมอร์สเป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจของ บริษัท เอ็มเอเอฟเอ็กเซลเลนท์จำกัด ที่เปิดบริการตั้งแต่ปี พศ. 2553 โดยมีพื้นฐานจากการเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือส่งเสริมการตลาดให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมายาวนานทั้งในสื่อโฆษณาและซอฟต์แวร์

โครงการวันคอมเมอร์สคือการลงทุนเองของบริษัทในการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจรายย่อยเพิ่มเติมจากการดูแลกลุ่มลูกค้าเดิม

*เลขทะเบียนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP : 0505554000946 สถานประกอบการขนาดเล็กได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

วิสัยทัศน์

สร้างชุมชนผู้บริโภคตัวจริงที่เกิดจากการใช้สินค้าจริง ฟีดแบ็กผลลัพธ์การใช้งานสินค้าจริงกลับไปยังผู้ผลิตเพื่อเป็นกำลังใจ หรือ เสนอแนะให้ผู้ผลิตปรับปรุงสินค้า / บริการ และสร้างความผูกพันระหว่างตัวแทนจำหน่ายสินค้ากับกลุ่มลูกค้าแฟนคลับที่เชื่อในการตัดสินใจแนะนำสินค้าจากเขาเหล่านั้น

พันธกิจของเรา

  • ค้นหา บริษัทผู้ผลิต ที่มีสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน มีความพร้อมที่จะขยายตลาดร่วมกับระบบ
  • รับสมัคร ตัวแทนดรอปชิป ผู้มีศักยภาพในการช่วยขาย ช่วยกระจายสินค้า รับค่าคอมมิชชั่นโดยไม่ต้องลงทุนสต๊อกสินค้า
  • ฝึกอบรม ทีมบริการลูกค้าสัมพันธ์ รับผิดชอบงานประสานงานลูกค้าขายปลีก และตัวแทนดรอปชิป
  • จัดการ ระบบการเงิน ทั้งผ่านบัตรเครดิต โอนเงิน ออกใบกำกับภาษี โอนเงินค่าสินค้าไปยังผู้ผลิต และโอนเงินค่าคอมมิชชั่นไปยังตัวแทน
  • สร้าง โอกาสในการทำธุรกิจเครือข่ายในยุค 4.0 ที่ผู้ขายไม่ต้องมีค่าสมัคร ไม่ต้องเข้าอบรมสัมมนา ไม่บังคับซื้อของเพื่อรักษายอด ไม่ต้องเสียเงินจมเพื่อสต๊อกของ เป็นการขายเมื่อสบายใจที่จะขาย และรับเงินค่าคอมมิชชั่นทันทีเมื่อขายได้อย่างแท้จริง